Hjärtstartare

Hur fungerar en Hjärtstartare?

-

Hjärtstartare

I Sverige drabbas ca. 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp, varje år. Det innebär att hjärtats förmåga att pumpa blod slutar att fungera och att personen blir medvetslös. Endast 600 personer av alla som drabbas överlever ett hjärtstopp – det som krävs är omedelbar hjärt-lungräddning och elstöt från hjärtstartare. Genom att ha en hjärtstartare nära till hands kan du rädda liv. 

Lär dig allt om hur den livsavgörande apparaten fungerar här. 

Så fungerar en defibrillator

En hjärtstartare kallas även för defibrillator och är en apparat som läser av hjärtrytmen. Denna kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett oväntat hjärtstopp. Hjärtstoppet orsakar ett flimmer i hjärtat som orsakar ett elektriskt kaos, vilket hjärtstartaren i sin tur kan avbryta. 

Analyserar och startar om hjärtat

Hjärtstartaren analyserar hjärtverksamheten för att bedöma om hjärt-lungräddning eller en strömstöt från hjärtstartaren behövs. Analysen görs genom elektroder som placeras på den drabbade personens bröst. Om hjärtstartaren bedömer att en elstöt behövs ska du följa instruktionerna och aktivera elstöten, denna gör att det elektriska kaos (kammarflimmer) som uppstått i hjärtat stoppas, och hjärtat kan förhoppningsvis återgå till sin normala rytm.

Använd hjärtstartare på rätt sätt

Vem som helst får använda hjärtstartare när ett plötsligt hjärtstopp sker. Det finns ingen lag som säger att du behöver en utbildning i HLR eller hur en defibrillator fungerar – Rädda liv kommer alltid först. Däremot rekommenderas det att du har en uppdaterad utbildning i hjärt-lungräddning, just för att kunna ge bra och snabb vård när den verkligen behövs. 

Så använder du defibrillatorn

En hjärtstartare används när någon plötsligt blir medvetslös och slutar andas. Innan den används är det viktigt att påbörja hjärt-lungräddning och att larma 112.

  • Starta igång hjärtstartaren om den finns i närheten.  
  • Fäst de två elektroderna på bröstkorgen och låt defibrillatorn analysera hjärtrytmen. 
  • Hjärtstartaren rekommenderar antingen defibrillering (elstöt) eller fortsätta med hjärt-lungräddning. 
  • En elstöt kan ges när hjärtstartaren hittar ett flimmer i hjärtat, då ger denna en rekommendation för strömstöt. Du trycker igång stöten med en knapp.
  • Om inget kammarflimmer hittas ska du fortsätta med hjärt-lungräddningen så länge personen inte andas normalt. 

Efter en eventuell elstöt fortsätter du med hjärt-lungräddning i två minuter och inväntar en ny analys av hjärtrytmen, därefter låter du hjärtstartaren ge rekommendation om ännu en defibrillering eller fortsatt hjärt-lungräddning. Detta upprepas tills personen visar tydliga livstecken eller tills att du får hjälp av ambulanspersonal.

Hjärtstartare (defibrillator) är en livsavgörande apparat som används på ett plötsligt oväntat hjärtstopp.Hjärtstartaren analyserar hjärtverksamheten för att bedöma om hjärt- lungräddning (HLR) eller en strömstöt från hjärtstartaren behövs. Analysen görs genom elektroderna som placeras på bröstet. Om hjärtstartaren bedömer att en elstöt behövs ska man följa instruktionerna och ge den drabbade personen detta. Elstöten gör att det elektriska kaos som uppstått i hjärtat stoppas, och hjärtat kan förhoppningsvis återgå till dess normala rytm.” För att enkelt säga göra en omstart på det flimmer som finns” .

Utbildning med hjärtstartare

Hjärtstartare blir allt vanligare

Defibrillatorer hittas överallt i samhället, inte bara på sjukhus. Du har tillgång till hjärtstartare på allt från tågstationer och köpcentrum till sim- och hockeyhallar samt på flera andra offentliga platser. Allt fler har insett vikten av att ha denna livräddare nära – det gör att apparaten blivit vanligare även på arbetsplatser, i bostadsrättsföreningar och i vanliga hushåll.

Hjärtstartare bör prioriteras

Brandsläckare och brandlarm har sedan länge varit en självklarhet hemma och på jobb. Om några år är förhoppningsvis prioriteten ha en hjärtstartare tillgänglig lika hög. Det är ett faktum att fler människor dör i hjärtstopp i Sverige än i trafikolyckor och bränder. En hjärtstartare i närheten kan med andra ord rädda många liv. 

Dagens moderna defibrillatorer är enkla och användarvänliga, med tydliga instruktioner och rekommendationer. Även du utan sjukvårdsutbildning kan använda denna apparat.

Person utför hlr utan hjärtstartare hand

Hjärtstartaren - Skillnaden mellan liv och död

För varje minut hjärt-lungräddning inte påbörjas minskar sannolikheten för överlevnad med ca 10%. Genom att göra HLR kan du rädda livet på 5-7% av de som drabbats av hjärtstopp – och använder du hjärtstartare inom 3 min från påbörjat hjärtstopp är överlevnaden upp till hela 70%. Hjärtstartaren gör med andra ord en enorm skillnad, den räddar liv. 

Viktiga råd till dig som vill köpa eller hyra hjärtstartare

  • Placering. Var har du tänkt att placera hjärtstartaren? Ska hjärtstartaren sitta på ett kontor, i simhall eller i en annan bullrig miljö kan kräva en högre IP-klass. Sådana faktorer bör avgöra vilken hjärtstartare du väljer.
  • Rekommenderad. Se till att välja en hjärtstartare som både är CE-märkt och följer HLR-rådets riktlinjer.
  • Pris och tillbehör. Vad ingår i priset? Olika leverantörer har olika paketpriser och erbjudanden om vad som ingår. Titta om väska, första hjälpen-väska, skylt och skyddsskåp till hjärtstartaren ingår. 
  • Support. Vilken support och service erbjuds av leverantören? Ingår det eller kostar det extra? Hjälper de till med installation, registrering i hjärtstartarregistret, påminnelse om elektrod och batteribyte?
  • Utbildning i HLR. Att köpa en hjärtstartare till arbetsplatsen kan verkligen göra skillnad på liv och död, men att veta hur du gör HLR och använder en hjärtstartare i skarpt läge är ännu viktigare. Kolla med leverantören om ni kan få ett paketpris på defibrillator och utbildning.
Scroll Up