Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarregistret

Med tidig hjärt-lungräddning och elstöt från en hjärtstartare inom tre minuter ökar chansen till överlevnad med 75 procent vid ett plötsligt hjärtstopp. Om du eller ditt företag har en hjärtstartare tillgänglig bör ni registrera den i Hjärtstartarregistret så att fler kan överleva när hjärtat slutar slå.

Ökar överlevnaden vid hjärtstopp

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register över alla tillgängliga hjärtstartare utanför sjukhus i Sverige. Syftet med registret är att öka överlevnadschanserna vid ett oväntat hjärtstopp, som kan drabba vem som helst – när som helst.

Hjärtartare i registret