Hjärtstartarregistret – Registrera defibrillator-HLR-Gruppen

Hjärtstartarregistret

Med tidig hjärt-lungräddning och elstöt från en hjärtstartare inom tre minuter ökar chansen till överlevnad med 75 procent vid ett plötsligt hjärtstopp. Om du eller ditt företag har en hjärtstartare tillgänglig bör ni registrera den i Hjärtstartarregistret så att fler kan överleva när hjärtat slutar slå. 

Ökar överlevnaden vid hjärtstopp

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register över alla tillgängliga hjärtstartare utanför sjukhus i Sverige. Syftet med registret är att öka överlevnadschanserna vid ett oväntat hjärtstopp, som kan drabba vem som helst – när som helst. 

Därför är hjärtstartarregistret livsviktigt

Kunskapen om var publika hjärtstartare är placerade blir livsavgörande när någon drabbas. Ju snabbare hjärtstartaren/defibrillatorn hämtas och kommer till platsen för den som drabbats av hjärtstopp, desto större är chanserna  att personen överlever. 

  • SOS Alarm och deras larmoperatörer kan se alla registrerade hjärtstartarens placering på en karta. Även allmänheten kan se var hjärtstartare är placerade. 
  • Larmcentralen upplyser den som ringt 112 om var den närmaste hjärtstartaren är belägen för en snabb insats i väntan på ambulans. 
  • De som är medregistrerade på SMS-livräddare ser var närmaste hjärtstartare finns när de får ett larm om hjärtstopp i sin mobil. 

Gratis registrering 

Varje innehavare av en hjärtstartare registrerar sin apparat helt kostnadsfritt på hjartstartarregistret.se. Du behöver skriva vem som är innehavare av hjärtstartaren, oavsett om det är du som privatperson eller en organisation. Sedan är det frivilligt att namnge defibrillatorn, registrera tillverkarens namn och att ange serienummer. 

Registrerad i hjärtstartarregistret

När du registrerat din hjärtstartare i hjärtstartarregistret blir den synlig för både allmänhet och larmcentral, liksom frivilliga livräddare. Det innebär att du kan bli uppringd av SOS Alarm när någon i närheten drabbas av hjärtstopp. Då behöver du åka dit omgående. Ta med dig hjärtstartaren och åk eller spring mot platsen där personen befinner sig, du blir lotsad av SOS Alarm under tiden. När du kommer fram öppnar du upp hjärtstartaren och följer de instruktioner som ges av den och av personalen på SOS Alarm som vägleder dig hur du ska göra hjärt-lungräddning Stanna kvar på platsen och följ hjärtstartarens vägledning tills ambulanspersonal kommer.

Var med och rädda liv – registrera din hjärtstartare i Hjärtstartarregistret idag!

Scroll Up