HLR – Lär dig livsviktig hjärt-lungräddning av HLR-gruppen!

Hjärt-lungräddning – så gör du

När en person drabbats av ett hjärtstopp ökar chansen för överlevnad enormt om du påbörjar en hjärt-lungräddning omedelbart. Lär dig hur du utför HLR på spädbarn, barn och vuxna med oss på HLR-gruppen. 

Hjärt-lungräddning – spädbarn upp till 1 år

När riktigt små barn drabbas av hjärtstopp handlar det ofta om att de inte har kunnat andas, vanliga orsaker är kvävning eller drunkning. Därför är det viktigt att starta HLR för spädbarn med 5 långsamma inblåsningar och sedan göra hjärt-lungräddning i 1 minut innan du larmar 112. 

Kontrollera andning och utför HLR

Om barnet fallit ihop och är medvetslöst är det viktigt att snabbt försöka få kontakt och ett livstecken. Tilltala och skaka barnet försiktigt i axlarna. Böj huvudet försiktigt bakåt och se efter, lyssna och känn om det finns en normal andning. Öppna luftvägarna genom att lägga barnet på rygg, på plant underlag och böj huvudet lätt bakåt. Om det inte finns andning eller livstecken ska du starta HLR. 

 • Inblåsning omedelbart 5 st. Sätt din mun över barnets mun och näsa, se till att blåsa in luft försiktigt 5 gånger. Inblåsningarna ska anpassade efter barnets storlek, det räcker att bröstkorgen höjs, med högst så mycket luft som ryms i din egen mun Kontrollera att barnets bröstkorg höjs och sänks. 
 • 30 kompressioner. Sätt två fingrar mitt på barnets bröstkorg, mellan bröstvårtorna. Gör 30 bröstkompressioner genom att omväxlande trycka ned bröstbenet 4 cm och släppa upp, försök att göra det i en takt på 100-120 per minut. 
 • Gör 2 inblåsningar. Sätt över din mun över barnets näsa och mun och gör 2 inblåsningar. Det är viktigt att täcka näsan så att luften inte omedelbart blåser ut.

Upprepa 30:2

Fortsätt med hjärt-lungräddning i form av 30 tryck och två inblåsningar tills hjälpen är på plats. Eller tills dess att barnet börjar andas normalt och visar livstecken.

Larma 112

Ropa på hjälp och be någon larma 112, eller gör det själv om du är ensam. Sätt mobilen på högtalare och få vägledning av SOS-operatören samtidigt som du utför HLR.

Använd hjärtstartare

Finns det en hjärtstartare i närheten ska du starta den och följa råden den ger.

Hjärt-lungräddning – barn från 1år- puberteten 

När barnet är större än ett spädbarn och fram till puberteten går HLR till på ett liknande sätt men det finns några viktiga saker att tänka på. Nu ska du trycka kompressioner med din hand i stället för med fingrarna, och trycka djupare. 

Kontrollera barnets medvetande

Ropa på barnet med dess namn och försök få kontakt. Lägg händerna på barnets axlar och skaka försiktigt medan du frågar om personen är vaken. Om du inte får någon reaktion ska du kontrollera andningen på en gång.

Öppna luftvägarna hos barnet

Böj huvudet bakåt med handen på barnets panna, placera två fingrar under hakan och böj dig ner för att se om bröstkorgen rör sig, lyssna efter normala andningsljud, känn om luft strömmar ut. Om barnet andas normalt ska du placera denna i stabilt sidoläge. Om barnet inte andas ska du starta hjärt-lungräddning. 

HLR barn

Fortsätt hålla luftvägarna öppna, kläm ihop näsan på barnet så att ingen inblåst luft kan smita ut. Böj dig ned och lägg din mun tätt över barnets mun och starta HLR: 

 • Inblåsningar. Gör 5 långsamma inblåsningar, varje inblåsning ska ta 1,5 sekunder. Anpassa luftmängden till barnets storlek och kontrollera att bröstkorgen höjer sig. 

Om barnet visar livstecken fortsätter du enbart med mun-mot-mun-andning. Om barnet däremot inte visar några livstecken ska du växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar.

 • Kompressioner.  Placera en handflata på nedre delen av bröstkorgen och låt den andra vara kvar på barnets panna. Använd raka armar och tryck sedan ned ca. 5 cm, beroende på barnets storlek. Tryck 30 gånger. Hastigheten ska vara snabbare än 1 tryck i sekunden, ca. 100-120 gånger per minut.   
 • Upprepa. Gör två inblåsningar. Utför sedan 30 snabba kompressioner igen. Upprepa sedan ännu en gång. 
 • Larma. Larma 112 och fortsätt växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills ambulansen kommer. 

Finns hjärtstartare?

Om det finns en hjärtstartare i närheten ska du starta upp den och följa de råd den ger.

Hjärt-lungräddning vuxen

När en vuxen drabbas av hjärtstopp och slutar andas är det minst lika viktigt att börja med HLR på en gång. 

Ring alltid 112

Om en person faller ihop och inte andas normalt måste du direkt ringa 112. Du kan sätta på högtalaren på mobilen för att få instruktioner och vägledning från SOS-personalen hur du går tillväga med HLR. Det är bra om någon i din närhet kan ringa så att du snabbare kommer igång med hjärt-lungräddning. 

Kontrollera livstecken och påbörja HLR

Ruska personens axlar försiktigt och försök att få kontakt. Öppna luftvägarna. Böj dig ner och se, lyssna, känn efter normal andning. Om personen inte andas ska du påbörja hjärt-lungräddning. Om flera personer finns på plats och kan ni hjälpas åt med HLR eftersom det är ansträngande att göra kompressioner och inblåsningar.  Se till att personen ligger på rygg med öppna luftvägar, på ett hårt, plant underlag. 

 • Kompressioner. Placera ena handen mitt på bröstbenet och den andra handen ovanpå.  Tryck ned bröstkorgen minst 5 cm, men inte mer än 6 cm. Gör 30 st kompressioner i en takt av 100-120 tryck per minut. 
 • Inblåsningar. Växla till att göra inblåsning mun mot mun genom att böja personens huvud bakåt och placera en hand på pannan. Kläm ihop näsa med tumme och pekfinger.  Ta ett vanligt andetag och täck över den medvetslösa personens mun med din egen. Blås långsamt och försiktigt, titta efter så att du ser att bröstkorgen höjer sig. Gör två inblåsningar.
 • Växla tillbaka till kompressioner och ge 30 kompressioner följt av två inblåsningar.
 • Fortsätt på samma sätt tills sjukvårdspersonal kommer eller någon annan tar över.
Använd hjärtstartare

Finns det en hjärtstartare i närheten ska du starta den och följa råden den ger. Använder man en hjärtstartare inom 3 minuter ifrån ett bevittnat hjärtstopp så ökar sannolikheten för överlevnad med 70-75%

Om personen vaknar till liv under din hjärt-lungräddning ska du inte fortsätta. Försök att komma ihåg vilken tid som hjärtstoppet inträffade och berätta det för sjukhuspersonalen när de anländer, det ger dem en fingervisning om situationen.

Utbilda dig inom HLR

Det är väldigt viktigt att utbilda sig inom hjärt-lungräddning så man kan vara med och rädda liv när det behövs.Även fast man har gått en utbildning någon gång, så är det viktigt att man repeterar sina kunskaper, HLR-rådets rekommendationer är att man går en en repetions utbildning varje år, alternativt en ny utbildning varannat år. En annan viktig faktor att repetera så att man alltid har dom senaste riktlinjerna vad gällande hur man gör HLR. Riktlinjerna ändras vart 5e år.

Scroll Up