Hjärtstopp!


Hjärtstopp!


-

Årligen sker cirka 5000 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, överlevnaden är cirka 11%

Källa: HLR-rådet

 

 
  • Merparten av alla hjärtstopp sker utanför sjukhus.
  • För varje minut HLR (hjärt- lugnräddning) inte påbörjas minskar sannolikheten för överlevnad med 10%
  • Mediantiden för en ambulans att komma till platsen är 12 minuter. Källa hjärtstoppsregistret.
  • Arbetsmiljölagen kräver att varje arbetsplats har kunskap i första hjälpen.
  • HLR–gruppen erbjuder 100% nöjdhetsgaranti, annars får ni pengarna tillbaka.
 
 

Kontakta oss

HLR-gruppen bildades 2015. Vi som jobbar är brandmän i grunden. Vi ser ett enormt behov av att lära och utbilda fler personer inom HLR (Hjärt-lungräddning) och första hjälpen, så att man kan ingripa när en olycka sker.


Kontakta oss
 
BOKA UTBILDNING

© 2018 HLR-gruppen. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea