Hjärtstopp

Hjärtstopp


Årligen sker cirka 5000 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, överlevnaden är cirka 11%

Källa: HLR-rådet

Information om hjärtstopp

  • Merparten av alla hjärtstopp sker utanför sjukhus.
  • För varje minut HLR (hjärt-lungräddning) inte påbörjas minskar sannolikheten för överlevnad med 10%
  • Mediantiden för en ambulans att komma till platsen är 12 minuter. Källa hjärtstoppsregistret.
  • Arbetsmiljölagen kräver att varje arbetsplats har kunskap i första hjälpen.

Gå en utbildning i hjärt och lungräddning för att förhindra hjärtstopp

  • Lär dig hantera ett hjärtstopp om någon i din närhet drabbas.
  • Våra HLR-utbildningar med eller utan hjärtstartare hålls hos er
  • HLR–gruppen erbjuder 100% nöjdhetsgaranti, annars får ni pengarna tillbaka.

Vad är ett hjärtstopp? 

Ett hjärtstopp (asystoli) kan drabba vem som helst. Tillståndet kan uppkomma av flera olika anledningar men symptomen är desamma – hjärtat slutar att pumpa runt blod i kroppen, personen slutar andas och blir medvetslös. Inte sällan är det en hjärtinfarkt som ligger bakom hjärtstilleståndet, då hjärtats normala rytm övergår i ett ventrikelflimmer vilket sätter pumpförmågan ur spel. När blodcirkulationen upphör drabbas sedan kroppens alla organ av syrebrist och hjärnan får snabbt skador. 

Om ingen behandling ges avlider den som drabbats av hjärtstopp inom loppet av några minuter. 

Överleva ett hjärtstillestånd

För att kunna överleva ett plötsligt hjärtstopp krävs omedelbar hjärt-lungräddning samt en elektrisk stöt från en hjärtstartare. Hjärt-lungräddningen är metoden då du pumpar runt blodet manuellt, med hjälp av kompressioner och inblåsningar. Det är med andra ord livsviktigt att kunna HLR och att ha en hjärtstartare nära till hands. 

Orsaker till asystoli

Oftast beror hjärtstoppet på ett elektriskt kaos i hjärtat, som får musklerna i organet att arbeta osynkroniserat. Kaoset kallas även för ventrikelflimmer och är resultatet av en akut hjärtinfarkt. Andra anledningar till hjärtstillestånd är allvarliga astmaattacker, förgiftning, drunkning och trafikolyckor. Hos barn som drabbas av hjärtstopp är anledningen oftast att de drabbats av syrebrist, till exempel vid drunkning, eller kvävning.

Hjärtstopp är komplext och det är inte alltid det är en hjärtsjukdom som ligger bakom tillståndet. Även unga, aktiva personer kan drabbas även om majoriteten är medelålders och äldre. 

 

Hjärtstopp HLR
HLR-kedjan som räddar liv med hjärtstartare

Varningssignaler innan hjärtstopp att ta fasta på

Ibland går det inte att säga varför en person drabbats av hjärtstopp, det kan ske helt utan förvarning. Vid andra tillfällen kan det ha förekommit varningssignaler, till exempel: 

  • Smärta centralt i bröstet ungefär där hjärtat är placerat. Tryckande bröstsmärta som varar i över 10 minuter är allvarlig varningssignal. Då bör alltid 112 larmas. 
  • Smärta i armarna eller svår andnöd. 
  • Illamående och diffusa buksmärtor. 

Den som drabbats av ett hjärtstopp och överlevt kan berätta hur smärtan i bröstet gått från minimal till extrem på väldigt kort stund. 

Så behandlas ett hjärtstopp

Som nämnt är den enda behandlingen för ett plötsligt hjärtstopp omedelbar hjärt-lungräddning, samt defibrillering. Defibrillering är när en elektrisk stöt ges genom hjärtat med en hjärtstartare. Den elektriska chocken kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att fungera igen, så att hjärtat börjar pumpa runt syresatt blod igen. Därför är det också av vikt att hjärtstartare finns på plats oavsett om det är i hemmet, på ett offentlig plats eller en arbetsplats. 

När barn drabbas av hjärtstopp

Barn som drabbas av hjärtstillestånd har ofta syrebrist som är bakomliggande orsak. Då är hjärt-lungräddning av allra högsta prioritet, för att pumpa ut syresatt blod till kropp och hjärna. Ge alltid hjärt-lungräddning i väntan på hjärtstartare.

Vanliga frågor om hjärtstopp